Kontakt

MUDr. Jela Cucová
jela.cucova@gmail.com
0948 039 360

Miesto terapie

Bratislava

budova poisťovne Allianz
Karloveska 6/A
Bratislava
(električky č.4,5,6 a 9, zastávka Jurigovo námestie)

Šamorín

Mestský Majer 9
Šamorín